Ha Ön nem a reklámokból ismert anyukát látja a tükörben, ne aggódjon!
Nincs egyedül!

Mint anya és mint szakember is azt tapasztalom, hogy az édesanyák egyoldalúan elsősorban információkat kapnak a várandósságuk, és a gyermeknevelés során. Ugyanakkor kevés támogatást, odafigyelést, biztatást és segítséget abban, hogy hogyan tudják saját lehetőségeikhez mérten megtalálni a biztonságos, örömteli, emlékezetes élményeket a gyermekvárás, a szülés, majd pedig a gyermeknevelés idején.

A felkészítésből, sajnálatos módon, kimarad a lelki készülődés segítése, sokan bizonytalanok. A legtöbb segítség, amit igénybe vehetnek az édesanyák többnyire előadás szerű, csoportos alkalom, ahol kevés idő és figyelem jut az egyes kérdésekre. A tudnivalók pedig úgy hangoznak el mint általános érvényű tények. Ezek azonban csak akkor kapnának értelmet a szülők számára, ha valaki lefordítaná a nyelvükre, és megmutatná, mit is jelent majd mindez a gyakorlatban.

Korunk társadalmi elszigeteltségében, az anyák nagy többsége számára nincs olyan elérhető minta, amely alapján magabiztosan tudnának csecsemőjük felé fordulni. A környezet és a média által sugallt csecsemőkép pedig nagyon messze esik attól, amit szülés után megtapasztalnak. Ezen a hiányon sok esetben csak tovább ront az információ áradat, amely kontroll és hozzáértő szűrő nélkül jut el a leendő édesanyákhoz.
Annak érdekében, hogy ne pusztán egy információhalmazzal fogadjam a hozzám forduló szülőket, hanem támaszt adjak a készülődésben, meghallgassam az útkeresésben, és segítsek a szülői feladatok idején jelentkező kihívások során, nagy gondossággal állítottam össze egy több modulból álló programot.

Mi a „CSÖRGŐ Szülőhangoló”?

A világ akkor működik jól, ha a CSALÁD jól működik. A család pedig akkor működik jól, ha az ANYA jól van.”
Csörgő Andrea

A „CSÖRGŐ Szülőhangoló” olyan program, mely a különböző élethelyzetben lévő anyák, illetve szülők számára kínál lehetőséget az információszerzésre, tudásuk, tapasztalataik rendszerezésére, illetve segít olyan felismerésekre, önismeretre szert tenni, ami által könnyebbé válnak a mindennapok.
Anya és gyermeke, ahogyan a fogantatás pillanatában, úgy az első évek folyamán is egyetlen egységet alkot. Kettejük jól léte, igényei és szükségletei ezért egymással szorosan összefüggenek. Egyikükre sem tekinthetünk anélkül, hogy ne foglalkoznánk a másikkal is. A program ezért kiemelt szerepet szán az orvosi értelemben vett egészség szempontján túl a lelki oldalnak is.

Ön kiválaszthatja, hogy milyen kereteken belül venné igénybe a kínált szolgáltatást, de természetesen segítséget is kérhet abban, hogy mi lenne az Ön számára a legmegfelelőbb: nyílt csoportos tanfolyam, zárt csoportos önismereti munka vagy egyéni konzultáció. Elégedettsége nagyban függ majd attól, hogy a kiválasztott módszer mennyire felel meg a szükségleteinek.

A „CSÖRGŐ Szülőhangoló” célja, hogy olyan felismeréseket, információt és eszköztárat adjon az anyák kezébe, amellyel el tudják látni életük legfontosabb feladatát: helyt tudnak állni anyaként testi, lelki egészségben.